Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Brug af mobiltelefoner

Om mobiltelefoner i overbygningen

Gennem længere tid har der i medierne været drøftet, hvilken indflydelse mobiltelefoner og sociale medier har på fællesskabet i klasserne og på læringen.

Også internt på skolen har vi arbejdet med dette. I december, januar og februar har vi haft drøftelser i hhv. elevrådet, i skolebestyrelsen og på møde i overbygningsklyngen.

Vi ser,

 • At mobiltelefonen, når den inddrages bevidst i undervisningen i forbindelse med læring, kan være et godt redskab.

 • At elever med ordblindhed har et vigtigt redskab i mobiltelefonen.

Vi ser dog også,

 • at mobiltelefonens notifikationer afleder og forstyrrer den enkelte elev i undervisningen.

 • At nogle elever er mere optagede af at være aktiv på deres mobil end at være en del af klassens fællesskab.

 • At nogle elever desværre ikke kan lade være med at fotografere kammerater og uploade billeder og film til de sociale medier.

Derfor har skolens ledelse – på baggrund af den inddragende proces - besluttet, at følgende træder i kraft pr. 1. marts:

7. årgang Er mobilfri i skoletiden. Særlig regel for elever med ordblindhed (se nedenfor).

8, årgang Er mobilfri i skoletiden. Særlig regel for elever med ordblindhed (se nedenfor).

9. årgang: Må beholde mobilen, men

 • mobilen skal være i tasken i undervisningstiden

 • mobilen skal være på lydløs og uden vibration tilsluttet

 • Særlig regel for elever med ordblindhed (se nedenfor).

Det forventes, at der er jævnlige forventningsafstemninger med eleverne om ovenstående.

Følgende gælder alle medarbejdere på skolen:
Foregår med et godt eksempel og som gode rollemodeller.
Det vil sige, at

 • vi bruger ikke vores mobiltelefon til private formål i timerne.

 • såfremt man har brug for i timerne kort at orientere sig på telefonen, fx i forbindelse med en vikarplan, orienterer man eleverne om det.

Sådan gør vi:

 • Eleverne på 7. og 8. årgang afleverer hver morgen mobilen i ”mobilhotellet” i skabet, og læreren låser skabet.

 • Når mobiltelefonen skal bruges i undervisningen: Skabet låses op, så eleverne kan tage deres mobil. Eleverne sættes mobiltelefonerne tilbage i ”mobilhotellet” efter aktiviteten.

 • Elever med ordblindhed har et LST-kørekort, som er blevet udleveret ifm. deres PIT-kursus.
  Derfor må de bruge deres mobiltelefon, når det er nødvendigt i undervisningen (ikke i pauserne).
  Når mobilen ikke bruges, gælder følgende:

  • den skal være i tasken i undervisningstiden

  • den skal være på lydløs og uden vibration tilsluttet

 • I forhold til elever med andre funktionsnedsættelser aftaler klasselæreren individuelt med eleven, hvad der er gældende ifm. mobiltelefonen.

For at vi kan få ovenstående til at fungere i overbygningen, er det alles ansvar at bakke op omkring ovenstående ”regelsæt” vedr. mobiltelefonen.

Det er vigtigt, at eleverne oplever, at vi er samstemte omkring det, og at der ikke er forskel på, hvilken underviser de har.
På denne side https://emu.dk/grundskole/it-og-teknologi/digital-dannelse er der materiale om digital uddannelse og her kan man i teamet / klyngen finde inspiration til, hvordan der kan undervises i temaet.

 Ledelsen orienterer: 

 • Eleverne: Elevrådet får en orientering om dette på mødet i dag (27/2 2023)

 • Forældrene / bestyrelsen 

Evaluering:
I forbindelse med skoleårets afslutning evalueres ovenstående i

 • Elevråd

 • Overbygningsklyngen

 

Vildbjerg Skole, den 27/2 2023