Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skolens værdier

Skolens værdier

Vi passer på hinanden

Vi giver muligheder

Vi løfter i flok

Vi tør…

 

Samlet for værdien: ”Vi passer på hinanden”

Bud på de fem:

 • Vi ser tegnene og handler, når vi oplever, at en elev og en medarbejder mistrives

 • Vi møder hinanden med respekt, så her er rart at være for alle – ”nice to be nice”

 • Vi accepterer og tolererer hinandens forskelligheder og vi hjælper hinanden så alle trives

 • Vi har et fælles ansvar for, at alle føler tillid og tryghed i fællesskabet

 • Vi taler med hinanden og ikke om hinanden

 
Samlet for værdien: ”Vi giver muligheder”

Bud på de fem:

 • Vi giver den enkelte elev og medarbejder mulighed for at udvikle sig fagligt, socialt og kreativt

 • Vi giver mulighed for samarbejde faggrupper imellem, med lokalsamfundet og erhvervslivet, så vi skaber den åbne skole

 • Vi giver mulighed for et motiverende og inspirerende læringsmiljø

 • Vi giver mulighed for at alle kan udtrykke deres mening

 • Vi ser muligheder frem for begrænsninger


Samlet for værdien: ”Vi løfter i flok”

Bud på de fem:

 • Vi hjælpes ad – elever, forældre og medarbejdere, så vi holder fokus på elevens udvikling fagligt og socialt

 • Vi arbejder alle – elever, forældre og medarbejdere - sammen om en god skole

 • Vi er loyale overfor fælles beslutninger og bakker op om fælles traditioner og arrangementer

 • Vi gør svage led stærke

 • Vi forældre hjælper ikke kun vores eget barn, men tager også ansvar for gruppen af børn

 
Samlet for værdien: ”Vi tør…”

Bud på de fem:

 • Vi har professionelle drøftelser både fagligt og pædagogisk på alle niveauer

 • Vi sætter grænser og tydelige forventninger til hinanden

 • Vi går i dialog med hinanden og tør tage de vanskelige samtaler

 • Vi tager humoren med i arbejdet

 • Vi tør gøre noget nyt og tage chancer - afprøve nye ideer og læringsformer.