Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Nyt fra Skolebestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen februar 2024
 

Skrevet af Juliane Overgaard - formand for Skolebestyrelsen
 

Kære elever og forældre på Vildbjerg Skole

Jeg håber, at I alle er kommet godt i gang med det nye år. Vi glæder os over, at sneen er væk igen og at vi går mod lysere tider.

Januar er startet godt, 8. klasse har haft projektuge med opgaveskrivning og fremlæggelser, og snart er der temadag i alle klasser.

Som I ved, har sneen udfordret os på flere måder. Sneboldkampe og leg i sne er fortid, men vi oplever stadig trafikale udfordringer i myldretiden morgen og eftermiddag. På skolebestyrelsesmødet i mandags, 29.01., havde vi dette på som punkt på vores dagsorden, da vi stadig oplever for mange farlige situationer på parkeringspladsen. 

Vi håber, at vejret og foråret, som forhåbentlig snart er på vej, vil få flere op på cyklen. Det er sundt for både krop og sjæl! Vi vil i ugen efter vinterferien være til stede på parkeringspladsen et par morgener og eftermiddage for at guide de mange biler til ønskelig adfærd og hensyntagen.

Kys-og-kør banen om morgenen er kun til afsætning af elever, dvs. der parkeres ikke og ophold i banen er af kort varighed. Skal der læsses cykler af eller tager afskeden længere tid end et kys, opfordrer vi til at parkere i en parkeringsbås. 

Det er ikke tilladt at parkere langs græsstriben mellem kys-og-kør banen og første række parkeringspladser, da busserne derved har svært ved at komme forbi, og der kan opstå farlige situationer, da bilerne kan spærre for udsynet for de gående. Der er ingen, der tager skade af at gå, så brug parkeringspladserne i stedet for at holde på et uhensigtsmæssigt sted.

Vi oplever i indskolingen, at nogle forældre følger deres børn helt ned til klassen om morgenen. Dette betyder, at parkeringspladsen belastes endnu mere i myldretiden. Vi vil gerne, at vores elever lærer at blive selvhjulpne, så følg kun dit barn ned i klassen, hvis det er nødvendigt. Børnene kan godt selv!

Vi håber at blive godt modtaget på vores ”aktion” i uge 8 med formålet at højne trafiksikkerheden og ikke opfattes som et irriterende element J

Nok om trafik i denne omgang. Nu til noget helt andet – der er snart valg til skolebestyrelsen. 
Der skal vælges 2 kandidater og hvis muligt gerne et par suppleanter. Jeg er på valg og genopstiller gerne, men vi mangler minimum 1 forælder mere. 
Kunne det være noget for dig, er du altid velkommen til at henvende dig til os i skolebestyrelsen eller skolens ledelse. 
Personligt ville jeg glæde mig over at byde velkommen til medlem med et barn i en af vores styrkeklasser, så styrkeklasserne derved også er repræsenteret i bestyrelsen. 
Der vil komme mere om valget i den kommende tid.

Tak for jeres tid og opmærksomhed.

Mvh

Juliane Overgaard
Formand for skolebestyrelsen