MENU
Aula_close Layer 1

Nyt fra Skolebestyrelsen

Nyt fra Skolebestyrelsen - november 2019

Skrevet af Kim Christensen - forældrevalgt i Skolebestyrelsen

Så har vi alle fået stillet urene tilbage sammen med havemøblerne, og dermed er vi gået ind i dette års vintertid. 
På Vildbjerg Skole er der sket rigtig mange ting siden efterårsferien.

Lige efter efterårsferien startede vi alle op med at tage vores nye kommunikationsplatform AULA i brug, som blev rullet ud i hele landet.

På Vildbjerg Skole har forberedelserne til AULA været i gang i længe, og Skolebestyrelsen er flere gange siden sommerferien blevet orienteret om skolens status på implementeringen og de nye muligheder, som er kommet i AULA

Mit indtryk er, at alle forældre har taget rigtig godt imod AULA, og skolens ledelse har også været rigtig godt forberedte til dette skift.

Som noget nyt er der på parkeringspladsen kommet nye skilte op vedr. en ”Kys og Kør”-bane.

Det er et projekt, som har været længe undervejs. Før sommerferien arbejdede nogle af eleverne fra overbygningen med parkeringsudfordringerne som projekt. Det kom der blandt andet en lille video ud af, og den blev præsenteret for Skolebestyrelsen på et møde. Sideløbende med elevernes projekt har vi flere gange på møderne drøftet, hvordan vi sammen kunne gøre parkeringspladsen mere sikker for fodgængerne om morgenen.

Dette arbejde er nu blevet til en ”Kys og Kør”-bane, som de første dage gav lidt udfordringer, men med hjælp fra pedellerne, formand og næstformand i elevrådet samt repræsentanter fra Skolebestyrelsen er det lykkedes at få bilisterne til at bruge ”Kys og Kør”-banen. Jeg håber virkelig, at denne bane kan være med til at gøre forholdene mere sikker for de gående om morgenen.

Efteråret er jo også tid for dette skoleårs skolefester, og jeg har hørt, at de to femte klasser arbejder hårdt på deres skuespil, som skal opføres til indskolingens og mellemklyngens skolefester i uge 46.

Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen til juleklippedag og åbent hus den 29/11.