MENU
Aula_close Layer 1

Nyt fra Skolebestyrelsen

Nyt fra Skolebestyrelsen - april 2020

Skrevet af Jens Christian N. Bækgaard - formand for Skolebestyrelsen

 

Så er det tid til, at vi fra bestyrelsen giver lidt lyd fra os J

I aftes havde vi vores første ”normale” skolebestyrelsesmøde, siden Mette Frederiksen gik på TV i marts – dog blev mødet afviklet over Skype!
Og sådan er verden fra den ene dag til den anden forandret for de fleste af os. Det er lidt vildt!

Også på Vildbjerg Skole er det meste meget langt væk fra normalt, men det har været en stor fornøjelse for både elever og medarbejdere endelig at få elever tilbage på skolen.
Vildbjerg Skole eksisterer kun, når der er liv på skolen –og de uger, hvor vi alle var hjemme var virkelig skræmmende. Skolen henstod lidt som en spøgelsesby.
Men med eleverne kom der heldigvis liv på skolen igen
J

Liv –men en helt ny hverdag.
En hverdag, hvor både børn og voksne skal gen-opfinde nye måder at være sammen på og nye måder at lære på. Sikke en udfordring - og sikke et gå-på-mod, der bliver udvist! Så Tak for det!

I det hele taget skal der lyde en kæmpe tak til alle hjem for den enorme indsats, der er blevet ydet. Nødundervisningen derhjemme har ikke kun budt på nye muligheder for at være sammen som familie, men også på masser af udfordringer og svære situationer. Så TAK fordi I har kæmpet med og været med til at føre os alle igennem denne tid.

Også en stor tak til alle medarbejdere på Vildbjerg Skole!
Tak fordi I tænker nyt og er kreative, Tak fordi I får hverdagen til at lykkes, Tak fordi I bliver ved med at tænke positivt!

Nødundervisningen fortsætter – både hjemme og på skolen.
Men det er vigtigt at huske på, at det netop er nødundervisning! Så ingen af os må forvente en undervisning med samme udbytte som før. Hverken hjemme eller på skolen!

Det vigtige for mig og for os alle er, at vi efter bedste evne forsøger at leve op til vores fælles værdi-grundlag på skolen:

Vi passer på hinanden
Vi giver muligheder
Vi løfter i flok
Vi tør…

 

Har vi har værdierne for øje i alt, hvad vi gør, både store og små, så er jeg helt sikker på at det hele fortsat kommer til at gå så godt, som det overhovedet kan J

De bedste hilsener fra hele skolebestyrelsen og fra mig
Jens Christian Nørtoft Bækgaard