MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skolebestyrelsens medlemmer

Skolebestyrelsen består af følgende medlemmer:

Forældrevalgte medlemmer:

 • Jens Christian Nørtoft Bækgaard (formand)
 • Jacob Christensen (næstformand)
 • Juliane Overgaard (repræsentant i Skole og Samfund)
 • Charlotte Ørskov
 • Esben Frederiksen
 • Kim Christensen
 • Gitte Slot
   

Medarbejdervalgte medlemmer:

 • Rikke Bang Poulsen
 • Mona Rasmussen
   

Elevrådsrepræsentanter:

 • Mille Gandrup (elevrådsformand)
 • Andy Christiansen (næstformand i elevrådet)


Skolens ledelse:

 • Skoleleder Rikke Grann
 • Viceskoleleder Inger Østlund