MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens medlemmer

Skolebestyrelsen består af følgende medlemmer:

Forældrevalgte medlemmer:

 • Jens Christian Nørtoft Bækgaard (formand)
 • Jacob Christensen (næstformand)
 • Juliane Overgaard (repræsentant i Skole og Samfund)
 • Johanne Kirstine Jeppesen
 • Charlotte Ørskov
 • Esben Frederiksen
 • Kim Christensen
   

Medarbejdervalgte medlemmer:

 • Ketty Jensen
 • Eva Eriksen
   

Elevrådsrepræsentanter:

 • Freja Bull (elevrådsformand)
 • Camilla Drost (næstformand i elevrådet)


Skolens ledelse:

 • Skoleleder Rikke Grann
 • Viceskoleleder Niels Kristian Andersen
 • Pædagogisk leder Inger Østlund
 • SFO-leder Susanne Lavrsen