Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Ordblindhed

En guide for forældre

 Mit barn har ordblindhed


Hvad skal der ske nu?

Forældre, klasselærer og ordblindevejleder udarbejder sammen en handleplan, som lægges i dit barns mappe på Aula.
En handleplan kan indeholde status og målsætning på fx:

 • Læsestrategier
 • Strategier til brug af læse- og skriveteknologi
 • Hvornår eleven skal bruge læse- og skriveteknologi
 • Hvordan der skal trænes hjemme
 • Aftale om et opfølgningsmøde
   

Ordblindevejlederen vil give dit barn - alene eller på et lille hold - et kursus i brugen af læse- og skriveteknologi, fx CD-Ord.

Hvert år vil du som forælder blive inviteret til et forældrearrangement. Her kan du møde andre forældre til børn med ordblindhed og få et minikursus i læse- og skriveteknologi og samtale om udfordringer og udveksle erfaringer.

Når dit barn har fuldført et kursus i læse- og skriveteknologi, udleveres et ”kørekort”, som giver dit barn mulighed for altid at have sin telefon til hjælp i undervisningen.

Dit barn bliver af skolen tilmeldt NOTA. Se afsnit om NOTA.

Dit barns ordblindetest sendes til jer i e-Boks og lægges i barnets mappe på Aula.

Du og dit barn kan altid kontakte ordblindevejlederen, hvis der er spørgsmål, der relaterer sig til ordblindhed.

På dette link, kan der findes svar på mange af de spørgsmål, som måske ikke er blevet besvaret her. www.ordblindhed.dk

 

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed beskrives som markante vanskeligheder med at lære at læse og skrive.
Vanskelighederne skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver til lyde og omvendt.
Ordblindhed kaldes også dysleksi.
Ordblindhed er medfødt. Det er meget forskelligt, hvornår man finder ud af, at man har ordblindhed.


Ordblindhed kan defineres således:

”Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed, som har et neuro-biologisk grundlag. Dysleksi består i vanskeligheder med at tilegne sig sikker og flydende ordafkodning, stavefærdighed og færdighed i at udnytte skriftens alfabetiske princip (lydprincippet).
Disse vanskeligheder skyldes typisk problemer med opfattelse og hukommelse for sproglyde, som normalt ikke kan forklares af andre kognitive vanskeligheder eller mangelfuld undervisning. Dysleksi kan føre til vanskeligheder med læseforståelse og til færre læseerfaringer, som kan begrænse tilegnelsen af ordforråd og baggrundsviden.”


Hvad er kendetegnende for ordblindhed?

De overordnede kendetegn for ordblindhed er vanskeligheder med læsning, stavning og skriftlig formulering.

Vanskelighederne betyder, at børn med ordblindhed risikerer at lave læse- og stavefejl og som regel bruger længere tid på at læse og skrive end børn, der ikke har ordblindhed. Det er forskelligt, hvor svært man har det med at læse og skrive.

Børn med ordblindhed har specielt svært ved at læse og stave ord, som de ikke kender, eller som de ikke har læst eller stavet før. Derudover kan barnet også have problemer med læseforståelse, talesprog og ordforråd.


Kan ordblindhed være arveligt?

Ja, det er meget sandsynligt, at ordblindhed kan være arveligt. Det ses ofte, at et barn med ordblindhed fx har en forælder eller bedsteforælder, der også har ordblindhed.


Kan ordblindhed afhjælpes?

Man kan ikke slippe af med sin ordblindhed, men vanskelighederne kan kompenseres. Dette kræver dog en stor indsats i form af træning/undervisning og i høj grad brug af hjælpemidler.

 

Hvad kan jeg som forældre gøre for at støtte mit barn?
 

 • Samarbejde med lærerne, vejledere og barnet om barnets skoleforløb
 • Følge op på de aftaler, der i fællesskab er lavet med skolen
 • Lade barnet vise, hvad det kan og har lært
 • Være rollemodel, der også læser selv (fx bøger, aviser, online)
 • · Støtte og opmuntre barnet, så det føler sig værdsat og inkluderet   på trods af sine vanskeligheder
 • Fortælle barnet, hvad det ellers er god til
 • Finde nogle ordblinde rollemodeller, som dit barn kan spejle sig i
   

Hvor vigtige er hjælpemidler for mit barn?

Hjælpemidler til børn med ordblindhed er meget vigtige for børnenes udvikling i forhold til at læse, stave og skrive.

Det er nødvendigt, at barnet bruger sine hjælpemidler dagligt og ikke kun i ressourceundervisningen, specialundervisningen eller under ”overvågning”.

 

Hjælp til selvhjælp

På Vildbjerg Skole er der en ordblindevejleder, som kan hjælpe eleverne i gang med brugen af hjælpemidler. Der vil årligt blive holdt opfølgningskurser for at fastholde eleven i brugen af disse. Dette arbejde foregår også af lærerne ude i klasserne.
Det er yderst vigtigt, at eleven selv tager et ansvar og anvender hjælpemidlerne i det daglige.


Hvad kan mit barn selv gøre for at leve med sin ordblindhed?

 • Arbejde for at blive bedre til at læse og stave ord
 • Samarbejde med lærerne
 • Lyttelæse selvstændigt med bøger, der passer til alderen,
 • Ved at lære strategier til bedre læseforståelse og bede lærerne om hjælp
 • Ved at bruge kompenserende IT
 • Ved at samarbejde med lærerne, når der skal tages nye og bedre hensyn til det, dit barn har svært ved
 • Ved at acceptere ordblindheden og vide noget om, hvad ordblindhed er

 

Hvad er Nota?

Nota er et online bibliotek og videncenter. De tilbyder lydbøger og e-bøger til mennesker, der har svært ved at læse.

For at blive medlem af Nota skal man have et dokumenteret læsehandicap. Alle, der er dokumenterede ordblinde, kan blive medlem af Nota.

På Vildbjerg Skole er det ordblindevejlederen, der sender en tilmeldingsblanket til forældrene, som udfylder og returnerer denne.

Husk, at dit barns medlemskab gælder hele livet.

Det er gratis både at blive medlem af Nota og at bruge bibliotekets bøger og andre tilbud.

Lydbøgerne og de digitale tekster kan bruges både i undervisningen og til fritidslæsning/lytning.

Brug af lydbøger i forbindelse med undervisningen har en positiv effekt på elever med ordblindhed. Det giver nemlig eleven en bedre mulighed for at forstå teksterne og være med i gennemgangen af dem. Netop derfor er elevens brug af lydbøger vigtig.

Lyttelæsning hjælper også dit barn med at skabe forståelse i alderssvarende tekster.
 

Nyttige links

www.nota.dk

www.ordblindhed.dk

www.ordblindeforeningen.dk

kortlink.dk/ymv4   (video på Youtube om CD-Ord og IntoWords - varighed 9 minutter)

 

Kilde: Ordblindhed i grundskole, UVM

 

Vildbjerg Skoles læsevejledere

Læsevejleder
Anette Bøge Degn
Else Poulsen

Ordblindevejleder
Ketty Jensen
Mette Henriksen

Dokumenter

En forældreguide om ordblindhed

Shape Created with Sketch.