Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Trivselsråd på Vildbjerg Skole

Trivselsrådet består af forældrerepræsentanter, der understøtter skolens arbejde med trivsel i de enkelte klasser.

Trivselsrådets opgaver

 • Understøtter på klasseplan social trivsel, tilhørsforhold og gensidig ansvarlighed blandt børn/ unge og forældre, fx ved at give gode, fælles oplevelser for klassens/ gruppens børn og deres forældre.
 • Arbejder konstruktivt for at skabe rummelighed i den enkelte forældrekreds, fx ved at vise interesse for andres børns/ klassens/ gruppens trivsel, tage signaler op uden at ”dømme” og bringer dem videre til lærer/ pædagog/ ledelse.
 • Arbejder konstruktivt for at skabe rummelighed i den enkelte forældrekreds, fx ved at inkludere hinanden og byde nyankomne forældre velkomne.
 • Kanaliserer konkrete problemstillinger, enkelthenvendelser, svære problematikker osv. videre til lærer/ pædagog/ ledelsen.


Opgavens omfang

 • Der holdes møde ca. 2-3 gange om året af ca. en times varighed. 
 • Der arrangeres mindst et trivselsarrangement i løbet af et skoleår.


Sådan vælges trivselsrådet i 0.-6. årgang

Trivselsrådet består af fire forældre og sidder to år ad gangen i et automatisk rul, så alle børn i løbet af grundskoleforløbet er repræsenteret.

Sådan vælges trivselsrådet i 7.-9. årgang

Trivselsrådet består af 2-4 forældre og vælges efter følgende princip, hvis det er muligt:

 • En fra Sinding skoledistrikt eller Friskolen Asgaard
 • En fra Kildebakkens skoledistrikt
 • En fra Timrings skoledistrikt
 • En fra Vildbjerg Skoles skoledistrikt.

 

Klasselærerens rolle i forhold til trivselsrådet

 • Klasselæreren laver en liste over trivselsrådets rul i 0.-6. klasse.
 • Klasselæreren tager initiativ til det første møde i trivselsrådet.
 • I forbindelse med indkaldelse til forældremøde inddrager klasselæreren trivselsrådet, som sammen med klasselæreren udarbejder en dagsorden. 
 • Hvis trivselsrådet planlægger trivselsarrangementer på skolen, deltager klasselæreren. Deltagelse ved arrangementer udenfor skolen, aftales med skolens ledelse.
   

Besluttet i skolebestyrelsen 1. marts 2017
Revideret juni 2023