Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Specialklasser på Vildbjerg Skole

 

Vildbjerg Skoles styrkeklasser

Nyttige oplysninger til kommende forældre

Målgruppen

Målgruppen er elever, som har særlige behov, og som ikke kan gå i en almindelig klasse. Eleverne har ofte faglige og/eller sociale udfordringer og kan mangle tiltro til egne evner.

Hvad er en styrkeklasse?

En styrkeklasse er en klasse, hvor der er få elever og få voksne tilknyttet. Der er ofte både lærere og pædagoger til stede i klassen.
Undervisningen er særlig tilrettelagt til den enkelte elev, og der arbejdes også med social træning og det at begå sig i et fællesskab.
I styrkeklasserne er der et meget tæt forældresamarbejde.

På Vildbjerg Skole har vi styrkeklasser i:

 • indskolingen (ST1)
 • mellemtrinnet (ST2)
 • overbygningen (ST3)
   

Hvad vil vi gerne

I styrkeklasserne arbejder vi bevidst med følgende:

 • Eleverne trives i skolen og er en del af hele skolens hverdag og fællesskab.
 • Vi er anerkendende i vores samvær med eleverne.
 • Eleverne får udviklet selvværd og selvindsigt.
 • Eleverne føler sig set, hørt og forstået.
 • Eleverne skal blive livsduelige medborgere.
 • Eleverne skal blive så dygtige, som de kan.
 • Der stilles opgaver, der er tilpasset den enkelte elev.
 • Der arbejdes med både teori og praksis.
 • Der arbejdes med konflikthåndtering, dvs. både forudse og forhindre konflikter samt løse dem konstruktivt, hvis de bryder ud.
 • Vi har ud-af-huset aktiviteter.
 • Eleven går til afgangsprøve efter 9. klasse i de fag, der er mulige, eller laver et afgangsprojekt.
 • Der er et tæt samarbejde med forældrene.
 • Der er et tæt samarbejde med SFO.
 • Der er et tæt samarbejde med UU-vejlederen.

 

Fællesskab

På Vildbjerg Skole er lokalerne placeret i de samme klynger, som skolens øvrige elever. Derfor er det en naturlig ting, at styrkeklasserne er sammen med elever fra andre klasser i frikvarterer og deltager i fællesarrangementer.


Skolepraktik

Det vurderes fra elev til elev, om det er muligt at lade eleven komme i skolepraktik i enkelte eller flere fag i en anden klasse.  Dette vil aldrig sættes i gang uden elev- og forældreinddragelse.

Det vil også være muligt at komme i erhvervspraktik, når eleven kommer i 8. klasse. Erhvervspraktikken tilrettelægges i samarbejde med eleven, forældrene, UU-vejlederen, klasselæreren og virksomheden.

Endeligt er det også muligt på sigt at blive overflyttet til en almindelig klasse. Eleven vil beholde kontakten til styrkeklassen den første tid.


Efter Vildbjerg Skole

I samarbejde med eleven, forældrene og UU-vejlederen forsøger vi at finde det rette tilbud til eleven, når eleven er klar til at forlade Vildbjerg Skole. Det kan fx være efterskole, EGU, STU, praktikplads eller 10. klasse.

 

Kontaktoplysninger

Vildbjerg Skole
Tlf. 96287700


Viceskoleleder Inger Østlund
Tlf. 9628 7707 eller 2037 6962

Koordinator og klasselærer i ST3
Susanne Lynge   
Tlf. 2567 8598

Klasselærer i ST1
Marianne Weilgaard-Hansen
Tlf. 9628 7700

Klasselærer i ST2
Henriette Amtkjær Andersen
Tlf. 9628 7700

Dokumenter

Forælderfolder 2022

Shape Created with Sketch.