Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Kalender 2024

På Vildbjerg Skole har vi et stort fokus på at skabe gode overgange.

Se mere her.

Førskolebørn 2024

For at gøre overgangen fra Børnehuset Himmelblå til Vildbjerg Skole så god og tryg som muligt for det enkelte barn og dets forældre, har vi i fællesskab planlagt følgende initiativer:

For børn

Fra uge 8          Morgensamling i indskolingen kl. 7.55-8.15
Førskolegruppen fra Børnehuset Himmelblå deltager i indskolingens morgensamling. Formålet er at skabe tryghed og langsomt at gøre de kommende førskolebørn bekendte med indskolingsklyngen.
Onsdag fra uge 10   

Besøgsdage i SFO’en

På skift har grupper af børn besøgsdage i SFO’en kl. 14.30-15.30.
Hold 1 besøger SFO i lige uger. Hold 2 besøger SFO i ulige uger. 

April/maj   

Kontaktpædagog besøger børnehaven

De kommende kontaktpædagoger kommer på besøg i børnehaven. Formålet er at skabe en tryg og god

 relation til de kommende førskolebørn.

Datoer afklares senere.

Mandag den 3. juni   

Første dag på Vildbjerg Skole

Førskolegruppen har første dag på Vildbjerg Skole.

Juni    

Legetime med 0.årgang

Fælles legetime med 0. årgang en gang i ugen. Formålet er at kommende klasselærer skaber en tryg og

 god relation til førskolebørnene. 

Fredag den 28. juni Førskolegruppens og skolens sidste skoledag. 
Der er stor fælles sommerferieafslutning på Skoletorvet kl. 10.40, hvor forældre også er velkomne til at deltage.
Herefter fortsætter børnene i SFO indtil første skoledag i 0. klasse.

                   

For forældre

Uge 7 

Overgangsdokument i Hjernen og Hjertet

Børnehuset Himmelblå udfylder et overgangsdokument i hjernen og hjertet for hvert enkelt barn.

 Dokumentet besvares i et samarbejde mellem forældre og pædagoger i børnehaven.                                

20. marts    Informationsmøde for forældre på skoletorvet kl. 16.30-17.30 
I midten af april  

Klassedannelse

Information om, hvilken klasse dit barn skal i, udsendes i midten af april.

Det er skolens ledelse, der har ansvaret for klassedannelsen.

13.maj og 14.maJTilbud om overgangssamtale 
Hvis man har oplysninger, som er svære at beskrive i overgangsdokumentet, har man mulighed for at komme ind til en kort samtale med repræsentanter fra børnehave, skole og SFO. 

                                            

                  

For børn og forældre

10. juni 16.30-17.30Besøgsdag for børn og forældre i kommende 0. klasse.
Forældrene modtager informationer på skoletorvet. Imens er børnene i klasserne sammen med klasselærere og kontaktpædagoger.